ცუცხვათის ორ ეკლესიას კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა

კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისთვის „კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი“ მიენიჭა 19 ობიექტს,

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერელური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის 2018 წლის 3 იანვრის ბრძანება N 02/2 -ის საფუძველზე.

მათ შორის არის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცუცხვათის ორი ეკლესია – შუა საუკუნეების არქიტექტურის არქეოლოგიური წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია და განვითარებული შუა საუკუნეების/გვიანი შუა საუკუნეების ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია.

ზემოთ აღნიშნული ბრძანება, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე 2018 წლის 9 იანვარს გამოქვეყნდა და ამოქმედდა გამოგვეყნებისთანავე.