2 ივლისს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომა გაიმართა. სხდომაზე რამდენიმე ოლქის,საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები იქნა არჩეული.მათ შორის მოხდა ტყიბულის N57 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა.

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განკარგულება N94/2015

N57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისის  წევრებად არჩეულ იქნენ:

1.გიორგი ხერხაძე

2.ნატო კენჭოშვილი

3.ნესტან შეყილაძე

  1. მანანა გოჩელაშვილი

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ტყიბულის საარჩევნო ოლქში, 4 ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად   ცესკოში 22 განაცხადი იყო შესული.