სრულწლოვან მოქალაქეს გვარის შეცვლა მხოლოდ ერთხელ შეეძლება. ამასთან, მცირდება იმ გვარების არეალი, რომლის მიღებაც მოქალაქეს შეეძლება, თუმცა ერთხელ გვარის შეცვლის ინსტიტუტი არ შეეხება ქორწინება-განქორწინების შემთხვევებს.Continue Reading