„აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის“ (EECMD) დაიწყო საინფორმაციო შეხვედრები დემოკრატიული განათლების განახლებული პროგრამის, „დემოკრატიის სკოლის“ შესახებ. დემოკრატიის სკოლის პირველი პრეზენტაცია გაიმართა ტყიბულში – „ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდში“ ,სადაც სკოლით დაინტერესებულ ადამიანებს ქუთაისის დემოკრატიული სკოლის კოორდინატორმა თემურ ჯვარშეიშვილმა მიაწოდა ამომწურავი ინფორმაცია სკოლის შესახებ. ჯვარშეიშვილმა განაცხადა რომ ქუთაისის დემოკრატიის სკოლამ წელს უკვეContinue Reading