17 ოქტომბერს საქართველოს მასშტაბით, ყველა დონის საარჩევნო კომისიების წევრებმა ეთიკის კოდექსს ერთდროულად მოაწერეს ხელი.Continue Reading

N57-ე ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებმა ეთიკის კოდექს მოაწერეს ხელი, კოდექსზე ხელმოწერა საარჩევნო ოლქის ყველა წევრმა დააფიქსირა.Continue Reading