“აღმოსავლეთ პარტნიორობის” კონფერენცია ტალინში ევროპის კავშირი განიხილავს „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ქვეყნებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის კიდევ უფრო გაზრდას მომავალი 10 წლის განმავლობაში.Continue Reading