საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის შემთხვევაში ვიდეოჯარიმისას დაჯარიმდება არა ავტომანქანის მინდობილობით მფლობელი, არამედ ის პირი, ვის სახელზეც ავტოსანტრანსპორტო საშუალებაა რეგისტრირებული,Continue Reading