17 ოქტომბერს საქართველოს მასშტაბით, ყველა დონის საარჩევნო კომისიების წევრებმა ეთიკის კოდექსს ერთდროულად მოაწერეს ხელი.Continue Reading

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრის „ინფო ტყიბულის“ უფროსის მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი შედგა,ინფორმაციას ამის შესახებ ცენტრალური სააარჩევნო კომისია ავრცელებს-Continue Reading