საქართველოში 8 თებერვლიდან მუნიციპალური ტრანსპორტი გაიხსნება.Continue Reading

2019 წლის 1 აპრილიდან სატრანსპორტო საშუალების ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ მართვა სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ხდება.Continue Reading