ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2019-2020 სასწავლო წელს საშუალო სკოლა 164-მა მოსწავლემ დაამთავრა.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის დისტანციურად წარმართვისა და მიღებული შედეგების შეფასების წესები და პირობები დაამტკიცა.

10 სექტემბრიდან იუბილეეების, ქორწილების, ქელეხების გამართვა აიკრძალება,

მას შემდეგ, რაც სახელმწიფოში დიდი ზომის ბავშვთა ინსტიტუციების დახურვა დაიწყო, განვითარდა ალტერნატიული მომსახურებები, რომლის უმთავრეს მიზანსაც ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება წარმოადგენს; თუმცა, რა თქმა უნდა, ბავშვები ყველა შემთხვევაში ვერ ბრუნდებიან მშობლებთან. ამ ეტაპზე, სახელმწიფოში არსებობს ორი საუკეთესო საშუალება – როცა მზრუნველობამოკლებული ბავშვი ცხოვრებას აგრძელებს მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, ან მინდობითContinue Reading

ევროკავშირი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, წლებია გარემოსდაცვით ინიციატივებს უჭერს მხარს,

იმერეთში მოქმედი სხვადასხვა მედია ორგანიზაციის 20–მდე ჟურნალისტმა ქალაქ ფოთში ის ადგილი მოინახულეს, სადაც მდინარე რიონი შავ ზღვას უერთდება