კონკურსი ახალგაზრდებისთვის „არჩევანი ჩემი უფლებაა“
„საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია“ (GRMA) ახალგაზრდებისათვის აცხადებს ესსეს, სლოგანისა და ფოტო კონკურსს „არჩევანი ჩემი უფლებაა.“
კონკურსი ტარდება პროექტის „რეგიონული მედია ახალგაზრდების საარჩევნო ინფორმირებისა და განათლებისთვის“ ფარგლებში, საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სასწავლო ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით.

ესსეს, სლოგანისა და ფოტოსთვის შერჩეული თემა უნდა უკავშირდებოდეს არჩევნებს და საარჩევნო სფეროში არსებულ პრობლემურ საკითხებს.
საკონკურსო ესსეს, სლოგანისა და ფოტოს თემატიკა

• არჩევნები და მოქალაქე;
• ჩემი მაჟორიტარი
• თანასწორი საარჩევნო გარემო;
• არჩევნები – სახალხო მმართველობის განხორციელება.
კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს. პრიორიტეტია ახალგაზრდა ამომრჩეველი. არ განიხილება ესსე, სლოგანი, ფოტო, რომელიც უკვე გამოქვეყნებულია.
პლაგიატიზმის გამოვლენის შემთხვევაში ესსე/სლოგანი/ფოტო/ მოიხსნება კონკურსიდან.
შეფასების კრიტერიუმები:
1. ზოგადი თემის ფარგლებში კონკრეტული პრობლემის ნათლად გამოკვეთა (პრობლემის იდენტიფიკაცია);
2. პრობლემის აქტუალობა;
3. გამოკვეთილ პრობლემატიკასთან დაკავშირებით ნათლად ჩამოყალიბებული ავტორისეული ხედვა /პრობლემის შეფასება და გადაჭრის გზის შემოთავაზება (ესსეს შემთხვევაში);
4. მსჯელობის ლოგიკურობა (ესსეს შემთხვევაში);
5. გამართულად წერის უნარი (ესსეს შემთხვეაში).
კონკურსში წარმოდგენილ მასალებს შეაფასებს ჟიური, რომელიც დაკომპლექტდება მედია პროფესონალებით და„GRMA-ს“ წარმომადგენლებით.
თემის ფარგლებში გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული ესსე, სლოგანი და ფოტო. წარმოდგენილი მასალები აიტვირთება პროექტის ფეისბუქგვერდზე და მოხდება „სახალხო“ გამარჯვებულების გამოვლენაც. მოწონებების რაოდენობის მიხედვით.
გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან დიპლომებითა და ინტელექტუალური პრიზებით.
ფორმატი და სხვა პირობები:
ესსე წარმოდგენილი უნდა იყოს MS Word-ში, შემდეგ ფორმატში:
• ენა: ქართული;
• შრიფტი: sylfaen -ქართული უნიკოდი;
• შრიფტის ზომა: ტექსტი -11, სქოლიო -8;
• დაშორება ხაზებს შორის: 1,5
• ესსეს მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 600 სიტყვას.
• ფოტო შეიძლება იყოს როგორც დოკუმენტური, ისე მხატვრული, (მონტაჟი ან „ფოტოშოპით“ დამუშავება მიუღებელია). შესაძლებელია მაქსიმუმ 4 ფოტოს წარმოდგენა, JPG ფორმატში.
• სლოგანიც წარმოდგენილი უნდა იყოს MS Word-ის ფორმატში, მაქსიმუმ – ოთხი სლოგანი

საკონკურსო მასალების წარდგენის ვადები
საკონკურსო ესსე/ სლოგანი / ფოტო წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუგვიანეს 2015 წლის 15 ნოემბრისა, 18 საათამდე, ელექტრონულ ფოსტაზე grmageorgia@gmail.com
Subject მიუთითეთ: ესსე/სლოგანი/ფოტო კონკურსი საარჩევნო თემატიკაზე.
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით პროექტის კოორდინატორს, მაია მამულაშვილს 593264533 და პროექტის დირექტორს, ნატო გუბელაძეს 599107794 ან 577247711.