დაზიანება აღმოფხვრილია და ტყიბულს ამ დროისთვის სასმელად ვარგისი წყალი მიეწოდება,Continue Reading