სამოქალაქო საზოგადოებისა და აქტიური მოქალაქეებისაგან შემდგარი საინიციატივო ჯგუფების წევრებისათვის თერჯოლის, ტყიბულისა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტებში ტრენინგები გაიმართა.Continue Reading